ARCHITEKT WNĘTRZ KRAKÓW ABOUTARCH!

 

 

 

 


Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych projektantów, absolwentów Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury i Urbanistyki, a także absolwentów podyplomowych studiów Rewitalizacji, Instytutu Projektowania Miast i Regionów, Politechniki Krakowskiej.  Działalność pracowni skupia się na projektowaniu i aranżacji wnętrz, projektowaniu mebli oraz zmianach w architekturze istniejącej, poprzez szeroko pojętą rewitalizację. Obecnie rewitalizacja i rewaloryzacja postrzegana jest jako proces mający na celu poprawienie jakości życia społecznego, kulturalnego, ergonomicznego a także estetycznego danego obiektu. Tego rodzaju definicja obrazuje cele jakie przyświecają podczas projektowania. “…Pierwsze programy tego typu, skoncentrowane przede wszystkim na renowacji i odnowie zabudowy, szczególnie mieszkaniowej, zostały w Polsce przygotowane na początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z początku kilka miast ( Lublin, Szczecin, Sopot, Bytom, Dzierżoniów, Lubań), a teraz już około 70 prowadzi programy rewitalizacji….”1. Nasze projekty dzięki zastosowaniu najnowszej klasy rozwiązań materiałowych oraz projektowych cechuje wysoka trwałość. Każdy projekt realizowany jest w ciągłym kontakcie z naszymi klientami, dzięki czemu tworzymy projekty dostosowane do indywidualnych potrzeb, przy zastosowaniu jak najbardziej ergonomicznych i ekonomicznych rozwiązań. Każda nasza realizacja tworzona jest z pasji do projektowania. Dualizm projektowy architektów ABOUTARCH!.  pozwala na umiejętne stworzenie koncepcji odpowiadającej szerokiemu gamie upodobań Klientów. ABOUTARCH!. specjalizuje się w projektach wszelkiego typu wnętrz jak i rewitalizacji elewacji, zarówno dla Klientów indywidualnych jak i komercyjnych. Oferujemy także formę usług graficznych w postaci zleconych wizualizacji. Jesteśmy zgranym, pełnym pasji zespołem otwartym na nowe wyzwania. Nasza oferta projektowa oprócz bezpośredniej współpracy z Klientem posiada również możliwość zdalnej współpracy zarówno w Krakowie jak i całej Polsce a także granicą. Towarzyszymy Klientom do końca realizacji, posiadamy możliwość nadzoru nad wykonawcami, a także zapewniamy szereg konsultacji. Chcemy aby nasi Klienci byli zadowoleni i z pełną świadomością podejmowali z nami współpracę.

1 Rewitalizacja polskich miast – potrzeby, prognozy i perspektywy. Autor: mgr inż. arch. Dagmara Mliczyńska-Hajda

 

 


 

 

ARANŻACJA WNĘTRZ W KRAKOWIE

 


Kraków to miasto którego, architektura zdecydowanie determinowała formę i sposób kształtowania oraz budowania świadomości projektowej architektów ABOUTARCH! Podchodząc wielopłaszczyznowo do projektowania staramy się osiągać harmonię między tzw. “zewnętrzem” a wnętrzem. Chcąc lub nie, perspektywa przestrzeni wnętrza w którymś momencie pokaże widok, którego częścią będzie zarys architektury czy krajobrazu zewnętrznego, nazwijmy go “za szkłem”. Nasze postrzeganie architektury a tym samym nasze projekty są tworzone w oparciu o szereg wnikliwych analiz. To właśnie rodzimy Kraków przez wzgląd na swoją urbanistykę wykreował w nas potrzebę spojrzenia na projekt i jego lokalizację dwupoziomowo. Celem naszych projektów jest tworzenie nowej przestrzeni, która będzie uwydatniała walory elementów istniejących oraz eksponowała projektowane piękno aranżacyjne. Projekt ma podnieść jakość funkcjonalną i estetyczną. Nasze usługi projektowe świadczymy zarówno w Krakowie jaki i innych miastach takich jak Wieliczka, Warszawa, Łódź, Bydgoszcz i wiele innych. Nasze aranżacje tworzone są z pasją i chęcią sprostania wymaganiom najbardziej wysublimowanym gustom. Chcemy aby projekty a następnie ich realizacje, dawały Klientom satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa oraz poprawiały jakość życia. Dbamy o detale, z uwagą słuchamy potrzeb naszych Inwestorów chcąc jak najbardziej spersonalizować projektowaną przestrzeń aby była unikatowa i niepowtarzalna. Aranżacja wnętrz to wieloetapowy proces, którego celem jest kreacja dedykowanej formy otoczenia, w której Klient będzie mógł w zależności od potrzeb i wymagań poprawiać jakość swojej egzystencji. Architektura jest mądrą, skoordynowaną grą brył w świetle1, te słowa znanego architekta sztandarowo przyświecają podczas szeregu działań projektowych, podczas których tworzymy koncepcje architektoniczne czy to wnętrz, czy elewacji. Mówiąc o szeroko pojmowanej architekturze warto zwrócić jeszcze uwagę na tzw. “design”. Termin ewidentnie wieloznaczny. Chcąc krótko opisać znaczenie tego słowa powinniśmy wskazać właśnie na słowo proces. Design można zdefiniować jako „ogół działań o charakterze twórczym, dotyczącym projektowania dóbr i usług, których celem jest tworzenie wartości dodanej z perspektywy klienta, firmy oraz w wymiarze całego kraju jego powstawania”2

 

1 Le Corbusier

2  Łukasz MamicaWzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 5, 2012.

 


 

ARCHITEKT WNĘTRZ Z KRAKOWA

 

 

 

 


Sztuka architektury polega na znalezieniu tzw. złotego środka pomiędzy wymaganiami Inwestora a założeniami i wizją architekta. Zadaniem architekta wnętrz jest kreacja przestrzeni otaczającej Inwestora, która będzie poprawiała jej wartość funkcjonalną a także estetyczną. Kraków jako miasto będące fundamentem tworzenia i kreowania tożsamości projektowej naszych architektów, pozwala na wielopoziomowe podejście do design-u również w innych miastach. Dzięki swojej różnorodności architektonicznej Kraków pokazuje w jaki sposób możemy tworzyć projekty, aby stały się atrakcyjne dla odbiorcy. Posiadamy umiejętności łączenia tkanek historycznych z nowoczesnymi. W obecnych czasach przestrzeń miasta generuje istotne zmiany w całej strukturze, także w funkcjonowaniu i życiu jego mieszkańców. Architekt musi stać się niejako psychologiem, powinien koncentrować się na człowieku, na jego potrzebach związanych ze stanem fizycznym i psychicznym. Metoda empiryczna badań wykonywanych przez naszych projektantów rozpoczynających proces projektowy jest niezwykle istotna, polega na praktycznym realizowaniu w sposób doświadczalny; obserwacji przestrzeni, zestawieniu materiałów, zgromadzonych inspiracji oraz inwentaryzacji fotograficznej. Nasze projekty mają za zadanie wygenerowanie w taki sposób przestrzeni, aby można było mówić o niej, że jest harmonijnym połączeniem architektury z krajobrazem. Podstawą kreującą to założenie jest kompozycja, będąca stosunkiem zachodzącym między elementami architektonicznymi a otoczeniem w odniesieniu do ich ogółu. Chcąc wnikliwie rozpatrzeć problemy przed którymi staje praca projektowa, architekt krok po kroku musi rozpatrzeć szereg czynników mających wpływa na opracowywany obiekt. Czynniki jakie powinny towarzyszyć podczas tworzenia kompozycji to min. światło i cień oraz barwa. Każde z nich odpowiada za inny aspekt. Światło i cień decydują m.in. o wymiarze odbioru kształtu przedmiotów. Są zależne od materiałów z jakich zostaną wykonane poszczególne elementy. Światło samo w sobie odgrywa dużą rolę w tworzeniu przestrzeni (kwestia złudzeń optycznych). Barwa oddziałuje intensywnie na wrażenie i psychikę człowieka. W oparciu o koło barw może dać ciekawy efekt. W koncepcjach możemy rozróżniać 2 rodzaje kompozycji barw; monochromatyczne i analogiczne. Kazimierz Wejchert dokonał podziału wnętrz w stosunku do napięcia emocjonalnego jakie wywołuje ono u odbiorcy. Do projektowanych koncepcji możemy przypisać tzw. wnętrze kierunków z dominantą. Wnętrza kierunkowe posiadają wyraźne otwarcie prowadzące do celu, nadają one efekt bardziej dynamiczny. Wnętrza z dominantą mają jeden konkretny dominujący akcent np. wysoką rzeźbę czy element kolorystyczny.